"Wat ook komen mag, wat mij ook het volgende uur, de volgende dag brengen mag: Ik kan het, als het mij volledig onbekend is, door geen angst veranderen. Ik wacht het af, met volledige innerlijke rust, in volmaakte zielenrust. Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden; wij stoten door vlagen van angst terug, wat uit de toekomst in onze ziel opgenomen wil worden.

 

De overgave aan wat men goddelijke wijsheid in de gebeurtenissen noemt, de zekerheid, dat datgene wat komt, komen moet en dat het op de een of andere wijze zijn goede werking zal hebben, het oproepen van deze stemming in woorden, in gevoelens, in ideeën dat is de stemming van het overgavegebed.

 

Dat is één van de dingen die we in deze tijd moeten leren: uit louter vertrouwen te leven zonder bestaanszekerheid, uit het vertrouwen op de immer aanwezig zijnde hulp van de geestelijke wereld. Waarlijk, anders gaat het in deze tijd niet, als we niet de moed willen laten zakken. Laten we onze wil voortdurend sterken en proberen haar te wekken iedere morgen en iedere avond".

Rudolf Steiner

Visie

Ik probeer zoveel mogelijk weg te blijven uit de psychologische of voorspellende astrologie omdat ik er vanuit ga dat ieder mens een vrije wil heeft en een eigen pad bewandelt. Ik geloof niet dat het goed is om daarin te voorspellen of te waarzeggen, ook zie ik niet de meerwaarde van het psychologisch duiden van karaktereigenschappen en het diep ingaan op de psyche van de mens. Voor mij ligt het pad van de mens in bewustzijnsontwikkeling, het vinden van zijn oorspronkelijke bron en het verbonden zijn met zijn hoogste potentieel. Er zijn meerdere waarheden en een eenduidig ja of nee op levensvragen bestaat niet naar mijns inziens, de zoektocht is altijd open. Ook bestaat het snelle, makkelijke pad naar verlichting niet. Het pad van de mens is er een waarbij we allen uit het paradijs komen om te leren om mens te worden. Die weg gaat gepaard met ego-ontwikkeling en op die weg komen we in aanraking met aanpassingsgedrag. Om mens te worden moet je je verbinden met je persoonlijkheid en zul je je moeten leren aanpassen. Mijns inziens zijn het ego en de mogelijkheid tot aanpassen ons gegeven vanuit de kosmische wereld en zijn de karaktertrekken ons gereedschap hier op aarde zodat we ons pad van ervaringen kunnen volbrengen. In voor- en in tegenspoed. Hoe jij die gegeven kwaliteiten invult is aan jou.

 

Mijn belangrijkste vragen zijn;

Leef je dat wat jou gegeven is uit in een schaduwkant of leef je dat uit in jouw hoogste potentieel? Hoe haal je het beste uit jezelf?

Hoe vervul jij je ware levenspad vanuit je zuivere goddelijke potentieel? Hoe kan ik je helpen het pad van jouw ziel te bewandelen?

Hoe kan ik jou helpen op dit moment in je leven?